Bóng Bóp Giúp Thở Các Cỡ

0₫

Mô tả

Bộ Giúp Thở Ampu Devotor 1600ml, 550ml, 300ml

Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml. 

Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.

Quy cách: 1 bộ/ gói

 Bóng Bóp Giúp Thở Các Cỡ
 Bóng Bóp Giúp Thở Các Cỡ
 Bóng Bóp Giúp Thở Các Cỡ
 Bóng Bóp Giúp Thở Các Cỡ